fbpx

Disclaimer

Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Sandwich Stories ten aanzien van de website www.sandwichstories.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Sandwich Stories. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sandwich Stories. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Sandwich Stories aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sandwich Stories behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sandwich Stories, die geen eigendom zijn van Sandwich Stories. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Sandwich Stories aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Sandwich Stories.

Sandwich Stories sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.